چین اکسید آلومینیوم براون سازنده

Komeno (پکن) تجارت بین المللی Co.Ltd

استان یچوآن Shengyu Refractory Co.Ltd

  • چین بهترین اکسید آلومینیوم براون برای فروش
  • چین بهترین اکسید آلومینیوم سفید برای فروش
  • چین بهترین اکسید آلومینیوم صورتی برای فروش
  • چین بهترین دانه های شیشه ای انعکاسی برای فروش

گرفتن اکسید آلومینیوم براون & اکسید آلومینیوم سفید اکنون!

برای درخواست نقل قول اینجا کلیک نمایید

خط تولید

خط تولید

دفتر

دفتر

آزمایشگاه

تست مشخصات

دسته بندی ها بالا

Komeno (پکن) تجارت بین المللی Co.Ltd

استان یچوآن Shengyu Refractory Co.Ltd